Ο Σύλλογος

Η Ένωση Επιχειρηματιών Ενοικιαζομένων Διαμερισμάτων και Δωματίων Ν. Ηρακλείου «Η ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ» αποτελείται αυστηρά από επιχειρήσεις που κατέχουν Ειδικό Σήμα Λειτουργίας από τον ΕΟΤ και ελέγχονται από κάθε ελεγκτικό μηχανισμό του κράτους. Ως εκ τούτου πληρούν όλες τις λειτουργικές και τεχνικές προϋποθέσεις που τίθενται από την ελληνική νομοθεσία καθιστώντας τις ασφαλή προορισμό για πολυήμερες ή ολιγοήμερες διακοπές. Παράλληλα καθώς πρόκειται για επιχειρήσεις μικρής δυναμικότητας, εργάζονται σε αυτές οι οικογένειες του ιδιοκτήτη προσφέροντας απλόχερα τις υπηρεσίες και τη φιλοξενία τους. Αυτά είναι που ξεχωρίζουν τις επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων και δωματίων κατατάσσοντας τις αγαπημένο προορισμό όλων ιδιαίτερα των οικογενειών.

Διοικητικό συμβούλιο «Η ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ»

Πρόεδρος: Χριστοδουλάκης Γιώργος Αντιπρόεδρος: Χατζημαρκάκη Καλλιόπη Γραμματέας: Βλαστού – Τσακονίκου Στέλλα Ταμίας: Αποστολάκη Στέλλα
Δημοσίων Σχέσεων: Τζωρτζακάκης Μιχάλης
Μέλη: Παπαδάκη Χρύσα , Γιαβρίδης Δημήτρης
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
crossmenu